spacer baner01

Zaczytany Dom Kultury

ZACZYTANY DOM KULTYRY

Narodowe Centrum Kultury, działając zgodnie z zapisami statutowymi, w szczególności
dotyczącymi podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej,
promocji polskiego dziedzictwa narodowego, edukacji kulturalnej, prowadzenia
i wspierania działań mających na celu zwiększanie dostępu do kultury
i przeciwdziałanie wykluczeniuz uczestnictwa w kulturze, gromadzenia i upowszechniania informacji
na temat polskiego dziedzictwa narodowego, prowadzenia działalności wydawniczej
– wdraża do realizacji projekt Zaczytany Dom Kultury 2018.

Projekt polega na współpracy z Domami Kultury poprzez umożliwienie korzystania z publikacji NCK
z zakresu szeroko rozumianej humanistyki. Publikacje, zgodnie z założeniami Projektu,
pozwolą wzbogacić zasoby biblioteczne Domów Kultury, które przystąpią do Projektu.
Domy Kultury zobowiązują się również, że za ich
pośrednictwem publikacje NCK mogą dotrzeć do wybranych
i wskazanych przez dany Dom Kultury bibliotek szkolnych i publicznych,
organizacji pozarządowych i innych podmiotów na terenie objętym działalnością Domu Kultury.
Projekt ma wspierać czytelnictwo, szczególnie docierając do grup młodzieży i dorosłych,
które zgodnie z badaniami czytelnictwa są objęte tendencją zniżkową.
Projekt ma upowszechniać dostępność książki naukowej i specjalistycznej,
często niedostępnej w bibliotekachi czytelniach.
Projekt ma również promować polskie produkcje muzyczne dzięki obecnościw pakietach płyt CD.

Projekt i wykonanie strony: