regulaminyikarty

GMINNY KONKURSU PLASTYCZNY
DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM
P.T. „MÓJ PLUSZOWY MIŚ"

REGULAMIN / PDF / - / DOC/

...................................................................................................

X WOJEWÓDZKIE MIKOŁAJKOWE SPOTKANIA TANECZNE
„MÓJ PIERWSZY KROK...I NASTĘPNY"

REGULAMIN / PDF/ - /DOC/

 

 

 

Zapraszamy do odwiedzania stron Naszych partnerów oraz zaprzyjaźnionych instytucji.

Gmina Kluczbork - http://www.kluczbork.eu/

Ośrodek Sportu i Rekreacj -  http://www.osir.kluczbork.pl/

Administracja Oświaty - http://www.ao.kluczbork.pl/

MiGB w Kluczborku - http://www.biblioteka.kluczbork.pl/

Muzeum im. Jana Dzierżona - http://muzeum.kluczbork.pl/

Klub Szachowy "Goniec" - http://goniecklb.blogspot.com/

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego - http://www.umwo.opole.pl/

Starostwo Powiatowe w Kluczborku - http://www.powiatkluczborski.pl/

Ośrodek Pomocy Społecznej - http://www.kluczbork.opsinfo.pl/

 

"Kluczborski Dom Kultury - wczoraj i dziś"

Budynek Kluczborskiego Domu Kultury przy obecnej ulicy Mickiewicza 5 (w okresie międzywojennym - Kolejowej, po 1945 roku - Armii Czerwonej) powstał w 1899 roku. Na ten rok budowy wskazuje fakt obecności tego budynku na planie miasta "Regierugsbericht Oppeln Kreis Kreuzberg" nr 23, datowanego na lata 1900 -1904. Data 1899r. jest również wykuta na ozdobnej kracie umocowanej na oryginalnie zachowanych drzwiach wejściowych do budynku.

Pierwotną funkcją tego trzypiętrowego budynku był dom mieszkalny. W okresie międzywojennym prawą stronę parteru tego domu zajmowała restauracja z zamkniętym ogródkiem oraz salą koncertową w oficynie. Wygląd restauracji i sali koncertowej przedstawiają pocztówki z lat 20-tych XX wieku, które zachowały się w zbiorach muzealnych i prywatnych.

O Nas

Źródło: www kluczbork.pl

Czytaj więcej: Kluczborski Dom Kultury

STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW SZTUKI I KULTURY "IRYS"

Stowarzyszenie Miłośników Kultury i Sztuki "IRYS" rozpoczęło swoją działalność we wrześniu 2006 roku. Główne cele naszej organizacji to:
- rozwijanie i wspieranie działań kulturotwórczych

- wspieranie działalności kulturalnej zespołów artystycznych i nieformalnych klubów młodzieżowych

- organizowanie imprez artystycznych i innych

- działałalność edukacyjna - tworzenie warunków do kulturowego rozwoju osób niepełnosprawnych.

Stowarzyszenie prowadzi działalność kulturalną, wychowawczą, oświatową i dydaktyczną. Organizuje kluby nieformalne i zespoły artystyczne oraz współorganizuje wiele imprez dla ludności Kluczborka.

W 2009 roku Stowarzyszenie "IRYS" aktywnie włączyło się w działalność kulturalną Kluczborka. Po raz kolejny Stowarzyszenie "IRYS" wzięło udział w "Majówce Stowarzyszeń", podczas której zaprezentowało wystawę fotograficzną z realizowanych działań. Ponadto jako współorganizator wraz z Kluczborskim Domem Kultury zorganizowało dwie, cykliczne i istotne dla promocji miasta imprezy artystyczne: III Międzynarodowy Festiwal Piosenki "Kluczborskie Trele" oraz II Meeting Muzyczny "Letnia Noc z Bluesem i Rockiem". Obydwie imprezy cieszyły się popularnością wśród mieszkańców naszego miasta i okolic. W 2009 roku Stowarzyszenie już po raz trzeci wzięło udział w Europejskich Dniach Dziedzictwa 2009 pod hasłem: Zabytkom na odsiecz "Szlakiem grodów, zamków i twierdz". Podczas zorganizowanego seminarium przybliżono uczestnikom historię zabytków z Kluczborka i okolic. Dużym przedsięwzięciem było zorganizowanie I Ogólnopolskiego Pleneru Artystów Plastyków Kluczbork 2009 "Śladami Dzierżona". Plener zorganizowano wspólnie ze Związkiem Polskich Artystów Plastyków - Sztuka Użytkowa, Urzędem Miasta, Administracją Oświaty i Kluczborskim Domem Kultury. W Plenerze uczestniczyło 20 artystów plastyków z Kluczborka i całego kraju oraz 10 twórców nieprofesjonalnych z Kluczborka. Prace artystów zaprezentowano 26 września 2009 roku na wystawie poplenerowej w kluczborskim Muzeum im. Dzierżona z udziałem przedstawicieli władz miasta i zaproszonych gości. W kolejnym miesiącu odbyła się wystawa poplenerowa twórców nieprofesjonalnych w Klubie "Krokus" Kluczborskiego Domu Kultury, na której otwarcie przybyło blisko 600 osób. Również w październiku został wydany katalog, który w nakładzie 250 sztuk wydano dzięki dofinansowaniu Urzędu Marszałkowskiego. W bieżącym roku kalendarzowym Stowarzyszenie będzie kontynuowało samodzielne działania i pomoc przy realizacji cyklicznych imprez kulturalnych, a także podejmie nowe działanie artystyczne na rzecz miasta Kluczbork i jego mieszkańców.

 

Spotkania: 
 
W każdej kobiecie drzemie potężna siła, bogactwo instynktów, moc twórcza, naturalna zmysłowość i mądrość. Kierując się tymi przesłankami jesienią 2009 roku powstał w Kluczborskim Domu Kultury kobiecy "Klub pod Czarcim Pazurem". Wbrew potocznym skojarzeniom członkinie klubu stworzyły atmosferę wzajemnego wsparcia, przychylności i pomocy ale przede wszystkim przedniej zabawy.
 
Z okazji okolicznościowych świąt "Klub pod Czarcim Pazurem" przygotowuje spektakle słowno-muzyczne, które bawią licznie zgromadzoną publiczność. ?Babę zesłał Bóg", ?Kochać, jak to łatwo powiedzieć", ?Próba generalna" to tylko niektóre tytuły zabawnych i czarcim pazurem prezentowanych przedstawień. Pozytywne opinie sprawiły, że w szeregi zespołu wstąpiły nowe aktorki. "Klub pod Czarcim Pazurem" otworzył się również na płeć przeciwną co z pewnością dodało nowego, głębszego spojrzenia na dotykane tematy. ?Hej baby, baby nad babami" to ostatnie z przedstawień przygotowane przez zespół a gromkimi brawami oklaskiwane przez odbiorców.
 
Czarci Pazur
 
Aktorzy występują głównie dla kluczborskiej publiczności ale też prezentowali się w Nyskim Domu Kultury oraz we Wrocławiu na tamtejszym Uniwersytecie. W chwili obecnej zespół przygotowuje nowy program, na który już serdecznie zapraaaaaaaaaaasza ?
 
 

Labirynt

PLAKAT Labirynt

 

Więcej artykułów…

  1. Test
Projekt i wykonanie strony: