regulaminyikarty

 

Zapraszamy do odwiedzania stron Naszych partnerów oraz zaprzyjaźnionych instytucji.

Gmina Kluczbork - http://www.kluczbork.eu/

Ośrodek Sportu i Rekreacj -  http://www.osir.kluczbork.pl/

Administracja Oświaty - http://www.ao.kluczbork.pl/

MiGB w Kluczborku - http://www.biblioteka.kluczbork.pl/

Muzeum im. Jana Dzierżona - http://muzeum.kluczbork.pl/

Klub Szachowy "Goniec" - http://goniecklb.blogspot.com/

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego - http://www.umwo.opole.pl/

Starostwo Powiatowe w Kluczborku - http://www.powiatkluczborski.pl/

Ośrodek Pomocy Społecznej - http://www.kluczbork.opsinfo.pl/

Gminna Szkoła Muzyczna I Stopnia w Kluczborku - http://szkolamuzyczna.kluczbork.pl/

"Kluczborski Dom Kultury - wczoraj i dziś"

Budynek Kluczborskiego Domu Kultury przy obecnej ulicy Mickiewicza 5 (w okresie międzywojennym - Kolejowej, po 1945 roku - Armii Czerwonej) powstał w 1899 roku. Na ten rok budowy wskazuje fakt obecności tego budynku na planie miasta "Regierugsbericht Oppeln Kreis Kreuzberg" nr 23, datowanego na lata 1900 -1904. Data 1899r. jest również wykuta na ozdobnej kracie umocowanej na oryginalnie zachowanych drzwiach wejściowych do budynku.

Pierwotną funkcją tego trzypiętrowego budynku był dom mieszkalny. W okresie międzywojennym prawą stronę parteru tego domu zajmowała restauracja z zamkniętym ogródkiem oraz salą koncertową w oficynie. Wygląd restauracji i sali koncertowej przedstawiają pocztówki z lat 20-tych XX wieku, które zachowały się w zbiorach muzealnych i prywatnych.

O Nas

Źródło: www kluczbork.pl

Czytaj więcej: Kluczborski Dom Kultury

STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW SZTUKI I KULTURY "IRYS"

Stowarzyszenie „IRYS" powstało w grudniu 2006 roku. Aktywnie działa w nim 15 członków. Głównymi celami są:
• rozwijanie i wspieranie działań kulturotwórczych,
• wspieranie działalności kulturalnej zespołów artystycznych, nieformalnych i klubów młodzieżowych,
• organizowanie imprez artystycznych i innych,
• działalność wydawnicza i edukacyjna,
• tworzenie warunków do kulturowego rozwoju osób niepełnosprawnych.

Stowarzyszenie prowadzi działalność kulturalną, wychowawczą, oświatową i dydaktyczną. Organizuje kluby nieformalne i zespoły artystyczne oraz współorganizuje wiele imprez dla ludności Kluczborka.

Stowarzyszenie „IRYS" aktywnie uczestniczy w działalności kulturalnej miasta Kluczborka. Po raz kolejny bierze udział w „Majówce Stowarzyszeń". Ponadto jako współorganizator wraz z Kluczborskim Domem Kultury aktywnie uczestniczy w istotnych dla promocji miasta cyklicznych imprezach artystycznych: Międzynarodowym Festiwalu Piosenki „Kluczborskie Trele" oraz Meetingu Muzycznym „Letnia Noc z Bluesem i Rockiem". Obydwie imprezy cieszą niezmiennie popularnością wśród mieszkańców naszego miasta i okolic.

Dużym przedsięwzięciem jest organizowanie Ogólnopolskich Plenerów Artystów Plastyków, które organizowane są wspólnie ze Związkiem Polskich Artystów Plastyków – Sztuka Użytkowa, Urzędem Miasta, Administracją Oświaty i Kluczborskim Domem Kultury.
W czasie trwania pleneru odbywają się warsztaty dla artystów nieprofesjonalnych
z Kluczborka i okolic. W bieżącym roku będzie to już piąta edycja. Do tej pory w organizowanych plenerach wzięło udział ponad stu artystów z terenu całej Polski i goście zagraniczni. Podsumowaniem plenerowych działań jest wydanie katalogów i organizowanie wystaw poplenerowych.

Od 2007 r Stowarzyszenie włączyło się w obchody „ Dni dziedzictwa Narodowego „ poprzez organizowanie konkursów, prelekcji i wystaw.

W kolejnych latach kalendarzowych Stowarzyszenie kontynuowało samodzielne działania
i pomoc przy realizacji cyklicznych imprez kulturalnych oraz zainicjowało nowe przedsięwzięcia artystyczne.

 

Spotkania: 
- środa godz. 13.00 - 15.00, Klub Artystyczny "Labirynt" - wznowienie zajęć po utworzeniu grupy :)
 
W każdej kobiecie drzemie potężna siła, bogactwo instynktów, moc twórcza, naturalna zmysłowość i mądrość. Kierując się tymi przesłankami jesienią 2009 roku powstał w Kluczborskim Domu Kultury kobiecy "Klub pod Czarcim Pazurem". Wbrew potocznym skojarzeniom członkinie klubu stworzyły atmosferę wzajemnego wsparcia, przychylności i pomocy ale przede wszystkim przedniej zabawy.
 
Z okazji okolicznościowych świąt "Klub pod Czarcim Pazurem" przygotowuje spektakle słowno-muzyczne, które bawią licznie zgromadzoną publiczność. ?Babę zesłał Bóg", ?Kochać, jak to łatwo powiedzieć", ?Próba generalna" to tylko niektóre tytuły zabawnych i czarcim pazurem prezentowanych przedstawień. Pozytywne opinie sprawiły, że w szeregi zespołu wstąpiły nowe aktorki. "Klub pod Czarcim Pazurem" otworzył się również na płeć przeciwną co z pewnością dodało nowego, głębszego spojrzenia na dotykane tematy. ?Hej baby, baby nad babami" to ostatnie z przedstawień przygotowane przez zespół a gromkimi brawami oklaskiwane przez odbiorców.
 
Aktorzy występują głównie dla kluczborskiej publiczności ale też prezentowali się w Nyskim Domu Kultury oraz we Wrocławiu na tamtejszym Uniwersytecie. W chwili obecnej zespół przygotowuje nowy program, na który już serdecznie zapraaaaaaaaaaasza ?
 

Labirynt

Projekt i wykonanie strony:
'